Donnerup Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160603-32

Fredningsnr.
281023

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Donnerup Høj", 2 x 25 m. Top flad. Overfladen noget ujævn. Smal sænkning ned over siden mod SØ. Lyngklædt i Mattrup plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Donnerup Høj, midt paa Heden en anselig lynggroet Høj.

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt bevoxet med høje Graner.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Donnerup Høj", 2 x 25 m. Top flad. Overfladen noget ujævn. Smal sænkning ned over siden mod SØ. Lyngklædt i Mattrup plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Donnerup Høj". Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Randperiferien noget afgravet. Huller og sænkninger i overfladen. Gamle skader; nu tilgroede. Beskadigelser: Affladning af top, ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Flot høj i skoven. Siderne meget tilgroede. 3 meter høj x 25 meter. Stor og omfattende plyndring i top.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)