Rishedegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160603-39

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 39-40] To mindre Høje 3 ½' høje 25'-35' vide, den sidste [sb. 41] beskadiget i Vestsiden ligge imellem hine. Bevoksning: 1979: Græs

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Rest i tilstand som tidligere beskrevet, men eksisterer næppe som høj: Den bliver overpløjet og tilsået; er indgået i markarealet som funktionsflade. Dette er ikke meddelt på beskrivelsen. Højen anes som højning i marken med nævnte dimensioner. Beskadigelser: Delvis fjernelse, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: 1979: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)