Tranholm plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160603-60

Fredningsnr.
271041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,60 x 6 m. Beklædt med graner i Tranholm plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,60 x 6 m. Beklædt med graner i Trnaholm plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,6 x 6 m.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, græs. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Stor bronzealderhøj på naturlig højning. Fuldstændig tilgroet med træer og tæt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)