Tranholmgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160603-105

Fredningsnr.
271046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5-1,6 x 14-15 m, lidt ujævn overflade, men iøvrigt velbevaret. Bevokset med store graner, i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,5-1,6 x 14 x 15 m, lidt ujævn overfalde, men iøvrigt velbevaret. Bevokset med store graner, i skov.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Traholm Plantage (Afdl. 121). Ret anselig Høj, 1,5-1,6 x 1415 mtr., noget ujævn Overflade, iøvrigt velbevaret. Bevokset med store Graner.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 694/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Træer, krat. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Meget affladiget af form. ca 1 meter høj og 20 meter i diameter. Bevokset med store træer. Synlige hovedstore sten i top og sider.

Litteraturhenvisninger  (0)