Karussehøjene
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-7

Fredningsnr.
2709109

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/11 1917, amtsrådsmedlem Mads Jørgensen i henhold til reservation i skøde. "Karussehøjene". Den nordlige: 2,25 x 20 m. Top affladet; eftergroet brud i siden mod SØ, S og foden mod NV. Bevokset med græs og graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af de 5 andre Høje [muligvis sb. 4-8] er den S.Ø. [sb. ?] meget beskadiget, de øvrige fire "Kirstenshøjene" [sb. ?], "Bavnehøj" [sb. 5] og en Navnløs [sb. ?] mod S.V., oprindelig anselige Høje, ere beskadigede ved Pløjning og Gravning men tegne sig dog endnu smukt i Landskabet. De fortjene ligesom "Karissehøjene" [muligvis sb. 2-3] lejlighedsvis under en Vacance i Præsteembedet eller ved Jordenes Salg at fredlyses.

1917 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 høje [sb. 7-8]: "Karussehøjene". Den sydlige [sb. 7]: 2,75 x 20 m. Eftergroet fladt, brud i fod mod NV. Bevokset med græs og graner. […] Fredlyst v. resv. i skøde 7/11-1917.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)