Nørre Snede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-22

Fredningsnr.
270972

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1909, kroejer Johs. Lundsgård. Afmærkn.: MS 1914, oberstl. Lund. 2 høje (2709-22, 23), den nordlige: 2,30 x 17 m. I top en grube; græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nedenfor Skovbankerne mod Vest ligger paa en Skraaning en Høj [sb. 22] i hvis Top man har gravet ned, tæt s.v. for den en Stenkreds 21' vid [muligvis sb. 23]. Der blev gravet midt i denne og gravningen fortsat i en passende Dybde uden at noget til nærmere Oplysning blev forefundet. Indenfor Kredsen, i hvilken Stenene ikke vare større, end at de let kunde tumles af én Mand, laa et Lag Haandsten ovenpaa Jordsmonet.

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 høje [sb. 22-23]: Den nordlige 2,30 x 17 m. I top en grube. Græsklædt i ager. M.S. Fredlyst 22/9 1909

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)