Nørre Snede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-29

Fredningsnr.
2709126

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Den nordlige del af en høj, 1,60 m høj, 5 m bred i N-S, 10 m bred i Ø-V, N-siden stejlt afgravet. Rævegrav i top.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 26-30] 5 Høje, de fire overpløjede [sb. ?], den 5. [sb. ?] en stor c. 16' h. Gravhøj, omkring i hvis Sider der er gravet meget og derved fundet Urner og Naale. I den lille Høj [sb.?] søndenfor har man paa Bunden fundet en 3' l. af "Humpelstene" dannet Kiste i V-Ø., hvori en smuk formet Stenhammer "med Ridser langs om". Ben mindes ikke. Urner er ogsaa fundet i Højen.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordlige del af en høj. 1,60 m høj 5 m bred i N-S. 10 m bred i Ø-V, nordsiden stejlt afgravet. Rævegrav i top.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)