Nørre Snede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-34

Fredningsnr.
2709153

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,50 x 12 m. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie

1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
8 Høje [sb. 31-38], den nordligste [sb. 31] opkastet paa en isoleret lille Højning 12-14' h. 66' i Diam., de øvrige [sb. 32-38] paa et lavt fladt Terrain. Af disse ere ligesom den nys nævnte to nærmest derved mod s. [sb. 33-34] bleve fredlyste paa Undersøgelsesrejsen, den ene er 6' h. 46' vid, den anden 5' h. 52' vid. Nær vestfor dem en temmelig vid Højning [sb. 32] i Jordsmonnet, der vistnok maa antages at indeslutte Grave. - De 4 østligste Høje [sb. 35-38] ligge to og to sammen [hhv. sb. 35-36 og sb. 37-38], en stor Høj og en lille Høj sammen. Den vestligste Gruppe [sb. 31-34] er pløjet.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 33-34] 2 høje. 1,50 x 12 m. Lyngklædte. Fredlyste 1877. FM 1877 MS.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf V
sf S
sf Ø
sf N
Oversigtsfoto sf N