Sortehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-46

Fredningsnr.
2709103

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Sorthøj", 2 x 16 m. Større indtil 0,75 m dybe tildels eftergroede grav- ninger i top og sider. Iøvrigt lyng- og græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sortehøj" beskadiget Høj, oveni hvilken skal være fundet et 5/4 Al. l. Sværd, en Tang og en Kniv af Bronze, der i sin Tid sendtes til Herredsfoged Mazanti i Brædstrup.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Sortehøj" 2 x 16 m. Større indtil 0,75 m dybe tildels eftergroede Gravninger i top og sider. Iøvrigt lyng- og græsklædt.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)