Nørre Snede
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-65

Fredningsnr.
2709154

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 12 m. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 63-68] 6 Høje, den nordligste paa flad Hedejord 6' h. 50' vid fredlyst paa Undersøgelsesrejsen [sb. 65]. De andre paa den n.ø. Nær [sb. 68], ere temmelig beskadigede eller overpløjede. De have alle været af ret anselig Størrelse. [[Fra en af disse Høje B12104-7.]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,75 x 12 m. lyngklædt. Fredlyst 12/9 1877. MS.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)