Nørre Snede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-73

Fredningsnr.
2709111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,60 x 10 m. Hele midten udgravet ved et 4 x 4 m bredt, 1,50 m dybt hul. Siderne stejlt afgravet, dog nu næsten helt eftergroet. Græs- og lyngklædt.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 70-74] 5 Høje, den vestligste [sb. 70] anseligste ret vel bevaret 12-14 ' h. De 2 østligste [sb. 73-74] 8-10' h. kun beskadigede ved Foden. - I den bag Gaarden [sb. 72], der næsten er bortgravet er fundet Urner efter tilstedeværende Skaar fra Bronzealderen.

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 70 og 73-74] Alle 3 Høje 1909 sløjfede og udgravede i den dyrkede Mark.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,60 x 10 m. Hele midten udgravet ved et 4 x 4 m bredt 1,50 m dybt hul. Siderne stejlt afgravede dog nu næsten helt eftergroede. Græs- og lyngklædt.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf Ø
sf N
sf V
Oversigtsfoto sf SV