Koks Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-92

Fredningsnr.
2709114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Kokhøj". Høj, 2 x 16 m. I top en 1,50 m bred vandbeholder. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5 Høje [sb. 89-93], dels sløjfede dels gjennemgravne i de sidste syv Aar ligge tæt samlede om Huset, den østligste "Koks Høj" [sb. 92] er en anselig c 16' h. Gravhøj; der er kastet en Grøft ind i den fra V. - I Højene er fundet Urner med brændte Ben, Naale, Armbaand o.dsl. - I en mindre Høj [sb. 94] n.ø. derfor er fundet et (til Museet kjøbt) Flintspyd "mellem Sten". [[I en af disse Høje [sb. 89-93] fundet Stridsøkse (Jyllandsp. 27/2 1927)]] [[I [sb.] 92, Kokshøj, C11770-71.]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kokhøj". Høj 2 x 16 m. I top en 1,50 m bred vandbeholder. Lyngklædt.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)