Boest
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-109

Fredningsnr.
270962

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1899, lieutn. Lassen. 2709-59 til 62: 4 høje liggende fod ved fod, dog 10 m mellem nr. 2 og 3 fra vest mod øst. Nr. 4: 2,60 x 16 m. Et par, ca. 1 m dybe, eftergroede sænkninger i toppen. Alle 4 høje lyngklædte.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj nordligst paa Lodden c. 6' h. 140' i Diam.; der er gravet i dens Top, hvorved dybt nede fandtes brændte Menneskeben. Da den støder tæt op til Højgruppen paa Matr. Nr. 8a [sb. 131-136] og i Landskabet danner et samlet Supplement til den, toges det ikke i Betænkning at erholde den fredlyst med hin Højgruppe.

1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 109 og 131-33] 4 høje - liggende fod ved fod, dog 10 m mellem nr. 2 [sb. 132] og 3 [sb.133] fra V mod Ø. 4) [sb. 109] 2,60 x 16 m. Et par ca. 1 m dybe eftergroede sænkninger i toppen. FM 1877 MS. Alle 4 høje lyngklædte. Fredlyste 24/10 1877.

1996 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)