Boest
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-122

Fredningsnr.
270999

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højgruppe med omgivende areal. (2709-94 til 101) Høj, 0,50 x 5 m. Alle beklædt med græs og egetræer i skov. NMI: ved SV fod af 2709-100.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 117-120 og 122-124] En smuk Højgruppe mellem Lyng og Egepur ligger østlig paa Lodden. Den falder i to Partier: dels vestligste [sb. 117-20] bestaaende af 3 temmelig store hvælvede Høje [sb. 117-19] i Række med en en fjerde [sb. 120] lidt mod s.v., det østligste [sb. 122-124] adskilt fra hint ved en Kløvning i Terrainet og bestaaende af en anselig Høj [sb. 123] med en meget lille ved den vestre Side [sb. 122] og en middelstor tæt ved den østre Side [sb. 124] denne halvt overpløjet. - Samtlige disse 7 Høje ere fredlyste. I et ryddet Krat mod v. ligger en ikke videre stor Høj [sb. 121], beskadiget ved Oprydning af Egestubbe.

1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 117-24] Højgruppe med omgivende areal: [[alle FM 1877]] 8 høje fra SØ mod NV: 3) 0,50 x 5 m (ved SV fod af 2 [sb. 123]) MS. Alle beklædt med græs og egetræer i skov 7 høje [sb. 117-20 og 122-24] med nærmest omgivende areal fredlyst 12/9 1877.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)