Boest
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-134

Fredningsnr.
270958

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1899, lieutn. Lassen. Høj, 1,80 x 18 m. Lille flad sænkning i top. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Søndre Skjel ligge 3 Høje [sb. 131-33], den største [sb. 133] - vil Dels paa Nr 3a - 9-10 Al. h., de andre i Række med hin, den midterste [sb. 132] meget lille 2' h. 46' vid, den vestligste [sb. 131] af smuk hvælvet Form 12-14' h. 120' i Diam. - Tæt N. herfor ligger en fladagtig Høj [sb. 134] c 8' h. 118' i Diam, ligesom hine fredlyste paa Undersøgelsesrejsen, hvad der ogsaa er Tilfældet med en lav stensat Høj [sb. 109] 3'h. 46' i Diam. mod Ø. paa Hedelodden.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,80 x 18 m. Lille flad sænkning i top. Lyngklædt. Fredlyst 24/10 1877. MS.

1996 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)