Sorthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-156

Fredningsnr.
280943

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1931, gdr. S.K. Storgård og hustru, Hundshovedgård. Afmærkn.: MS 1932, J. Brøndsted. "Sorthøj", 2,50 x 15 m. Gravninger ved foden, undtagen mod øst. Enkelte rand- sten ses mod vest. Bevokset med træer i udkanten af plantage.
Undersøgelsehistorie  (4)
1931 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Sorthøj" 2,50 x 15 m. Gravninger ved foden undtagen mod Ø. Enkelte randsten ses mod V. Bevokset med træer i udkanten af plantage. Fredlyst 21/8 1931 MS.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)