Leret
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-232

Fredningsnr.
2709116

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/8 1929, A/S Imprægneringsanstalten "Jylland". Høj, 2,25 x 18 m. I top et 5 - 6 m bredt 1,50 m dybt eftergroet hul. Lyngklædt med træer i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Rygningen af den kratbevoxede Banke en anselig velbevaret Høj.

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Har ikke kunnet findes 1909 og ligger vist i Grantykning.

1929 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,25 x 18 m. I top et 5-6 m bredt, 1,50 m dybt eftergroet hul. Lyngklædt med træer i plantage. Fredlyst 10/8 1929.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)