Ønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-234

Fredningsnr.
2709104

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1909, enkefru Katrine Nielsen, Grættrup Nedergård. Diplom. Afmærkn.: MS 1914, oberstl. Lund. "Ørnhøj", 3,70 x 25 m. Flad fordybning på nord- og sydsiden. Foden afgravet i gl. tid. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omkring paa de af Grætrup Marker; der nu ere sammenlagte under Nedergaard har ligget c. 10 Høje [sb. 234-43], som nu alle paa én nær, en anselig toppet Høj, "Ønhøj" kaldet [sb. 234], ere sløjfede. I Højene er fundet Bronzesager og Urner.

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Ørnhøj", 3,70 x 25 m. Flad fordybning på nord og sydsiden. Foden afgravet i gl. tid. Lyngklædt. Fredlyst 22/9 1909. MS.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)