Hampen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-247

Fredningsnr.
260956

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 10 m. Lyngklædt i lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nær herved [sb. 245-46] 2 overpløjede Smaahøje [sb. 247-48] [Fra den sydvestl. af disse [sb. 247]: A34908-09], vestligst en c 10' h. 74' vid Gravhøj [sb. 149], beskadiget i Randen.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 x 10 m. Lyngklædt i lille plantage.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mindre hul, ca. 0,5 m i diameter, øverst i SSV højside. Mindre afgravning i vestfod. Alt tilgroet. I øvrigt pæn afrundet højform. Bevokset med gamle graner, hvoraf nogle er under skovning. I gammel granplantage ud til landevej. Højfoden mod SSV og sprænten nedenfor foden mod landevejen er skrællet af, således at muld er fjernet, i forbindelse med en udvidelse af vejrabatten.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj 1,25-1,5 m høj x 18 m i diameter.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)