Munkhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-280

Fredningsnr.
260958

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj “Munkehøj”. 27 m i diameter, 3,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 280] "Munkhøj" en fladagtig, anselig Høj c 12' h. 90' i Diam. 280' i Omkreds. Der er for lang Tid tilbage gravet en Grøft oven i Højen af en Mand, der havde drømt om en Skat i den. - Endnu ligger s.v. for Munkhøj en velbevaret Høj [muligvis sb. 281] c 4' h. 38' vid, 3 andre [sb. 282-84] ere mere eller mindre beskadigede eller ryddede; i den nærmest sidst omtalte Høj er fundet brændte Ben ved at grave ned fra Toppen.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Munkhøj". 3,50 x 25 m. På top mod Ø en 2 m bred, 0,50 m dyb sænkning. Fra top nedover nordsiden en 4 m bred, 1,40 m dyb tilgroet kløft. Lyngklædt.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Rigtig stor høj, 4-5m og 25-30m i d. Stor gennemgravning fra nord til syd (13m lang, 1.5m dyb og 4m bred). Gennemgravningen starter v et dybt hul i nordsiden.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)