Hampen plantage afd. 28
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-283

Fredningsnr.
260961

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 18 m i diameter, 1,0 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 280] "Munkhøj" en fladagtig, anselig Høj c 12' h. 90' i Diam. 280' i Omkreds. Der er for lang Tid tilbage gravet en Grøft oven i Højen af en Mand, der havde drømt om en Skat i den. - Endnu ligger s.v. for Munkhøj en velbevaret Høj [muligvis sb. 281] c 4' h. 38' vid, 3 andre [sb. 282-84] ere mere eller mindre beskadigede eller ryddede; i den nærmest sidst omtalte Høj er fundet brændte Ben ved at grave ned fra Toppen.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,75 x 15 m. Hele midten udgravet til bund ved 8 x 8 m bredt 0,75 m dybt hul.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Tidliger stor høj, nu fuldstændig gennemgravet. Kun en lav vold på omkring 0,5-0,75 centimeters højde og 0,5 cm bredde står tilbage - udover en mindre højrest i midten. Bevokset med højt græs og bregner i lysning i granplantage.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)