Hampenbjerg Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-299

Fredningsnr.
260965

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 11 m i diameter, 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 296-311] 16 Høje af almindelig Størrelse naar undtages en enkelt i den vestligste Gruppe [sb. 296-300]. De fleste ere velbevarede, nogle delvis gjennemskaarne af Skjel. Urner ere fundne.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 x 10 m.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Mindre høj: 11 m i d x 1,2m høj. Mosklædt i lysning i granplantage, tilsyneladende ikke plyndret.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5030, oversigt set fra NØ
5029, oversigt set fra SV