Hampenbjerg Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-305

Fredningsnr.
260967

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 15 m i diameter, 1,8 m høj.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 296-311] 16 Høje af almindelig Størrelse naar undtages en enkelt i den vestligste Gruppe [sb. 296-300]. De fleste ere velbevarede, nogle delvis gjennemskaarne af Skjel. Urner ere fundne.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,80 x 15 m.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Flot høj a 2,5x 20m. Stærkt kuplet form. Håndstore sten synlige i overfladen. Intet spor e pkyndring. Græs og mosgrwt i åbning i granplantage.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5038, oversigt set fra S
5037, oversigt set fra N