Hampenbjerg Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-306

Fredningsnr.
260968

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 13 m i N-S og 8 m i Ø-V, 1,0 m høj.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 296-311] 16 Høje af almindelig Størrelse naar undtages en enkelt i den vestligste Gruppe [sb. 296-300]. De fleste ere velbevarede, nogle delvis gjennemskaarne af Skjel. Urner ere fundne.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,20 m høj. 16 m lang i NV-SØ. 6 m bred.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Langhøj i n-s retning. 4m bred, 13m lang. ujævn højde. Højrest i syd v ca 2m højde. Græsklædt i lysning.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5054, oversigt set fra V
5053, oversigt set fra Ø