Palsgård Statsskovdistrikt afd. 5
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160605-308

Fredningsnr.
260923

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Skelhøj, højrest 3,5 x 30 m. Stærkt afgravet. Et ca. 2-3 m bredt parti midt over højen i Ø-V indgår som led i jordvolden, der hegner Langebjerg plantage. (Centralgraven er formentlig velbevaret). Bortset fra midtkammen står højen kun tilbage i ca. 1-1,5 m's højde. Græsgroet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 296-311] 16 Høje af almindelig Størrelse naar undtages en enkelt i den vestligste Gruppe [sb. 296-300]. De fleste ere velbevarede, nogle delvis gjennemskaarne af Skjel. Urner ere fundne.

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ingen beskrivelse af højen i fredningslisten.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 3,5 x 30 m. Stærkt afgravet. Et ca. 2-3 m bredt parti, midt over højen, i Ø-V indgår som led i jordvolden, der hegner Langbjerg plantage (og centralgraven er formentlig bevaret). Bortset fra midtkammen står højen kun tilbage i ca. 1-1,5 m's højde. Græsgroet.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Stærkt eroderet. Dige igennem. 9 store træer vokser på højen.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med både løv- og nåletræer.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)