Arritskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-313

Fredningsnr.
260986

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
2 høje (2609-85, 86), begge 1 x 12 m. Den nordvestlige har i top en bred, 0,40 m dyb nedgravning. Højene berører hinanden med henholdsvis NV og SØ-foden. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 312-14] 3 Høje v. for Gaarden, de to middelstore, ret vel bevarede, i den tredje og største er gravet ned fra Toppen. Bevoksning: 1997: Mos og Lyng

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 312-13] 2 høje - begge 1 x 12 m. Den NV [sb. 312] har i top en 2 m bred 0,40 dyb nedgravning. Højene berører hinanden med henholdsvis NV og SØ. Foden lyngklædt i hede.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Udfladet højform. Bevokset med lyng og noget mos i granplantage. Ca. 25 m NNV for foden af 2609:85 og :86 står en oprejst mosgroet granitsten med en bagvedliggende større granit kampesten, der er frigravet. Kan være yderligere et gravanlæg og bør bevares, hvis placeringen er oprindelig. Bevoksning: 1997: Mos og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2 lyngklædte, lave, men flot kublede høje. Ingen sten synlige.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)