Norup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080305-5

Fredningsnr.
34164

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3416-2,3,4,1 Rester af et jættestuekammer. Af kammeret står kun 2 bære- sten i vestsiden. En del af gangen, i retning øst-vest, er bevaret, nemlig : i nordsiden 4 bæresten, hvoraf den næst- vestligste er en tværsiddende karmsten. I sydsiden er kun 1 bæresten bevaret. På denne og den modstående sten, der er den østligste i nordsiden, hviler en flad dæksten. Alle andre større sten mangler. Ligger i nordranden af en nu ef- tergroet grusgrav. Uden om de bevarede sten er 5 m. jord indbefattet i fredningen. N for sb. 7 og 8.
Undersøgelsehistorie  (10)
1850 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et højt Bakkedrag har ligget en tæt samlet Gruppe af 6 Høje [sb.5-10]: af hvilke de to østligste ere helt sløjfede; de to mellemste bleve kjøbte til Fredning. Af de førstnævnte har den nordligste indesluttet en Gangbygning, der er sløjfet ved Grusgravning i Banken, saa at kun en Rest af Gangen staar tilbage, 8' l. i Retning mod SØ med en Karmsten og en Dæksten over den yderste Ende. Den sydligste Høj [sb.6] er sløjfet af nuværende Ejer; i en lille Hob Sten i Siden af Højen fandtes et Bronzesværd med Knap til Fæstet. Af dette var kun Brudstykker af Klingen bevaret, den har været temmelig bred, prydet med fine Striber langs Midtribben.

1888 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning af kammeret hvorved fandtes et fod tykt lag af skeletdele og oldsager, bl.a. flere senneol. flintdolke. Kammerets orientering = Ø-V, pæreformet, 11' langt, 6 1/2' br.

1940 Museal udgravning
Fyns Stiftsmuseum
Udgravet 1941 af Fyns Stiftsmuseum hvorved der foran den bevarede del af gangen fandtes et udrømningslag. I højen fremkom endvidere en brandplet med aske og br. ben.

1941 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: 963/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af et jættestuekammer, (nord for de 2 tæt sammenliggende i 1882 fredlyst). Af kammeret står kun 2 bæresten i vestsiden. En del af gangen, i retning øst-vest, er bevaret, nemlig: i nordsiden 4 bæresten, hvoraf den næstvestligste er en tværsiddende karmsten. I sydsiden er kun en bæresten bevaret. På denne og den modstående sten, der er den østligste i nordsiden, hviler en flad dæksten. Alle andre større sten mangler. Ligger i nordranden af en eftergroet grusgrav. Uden om de bevarede sten er 5 m jord indbefattet i fredningen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt forgravet høj, med rester af et jættestuekammer. Hele højens sydlige del er bortgravet, hvor der ses et stenkammer ca. 1 m under nuværende højtops niveau. Højen er fuldstændig overgroet med efeu, der gør udsynet vanskeligt. der ses 2 bæresten bevaret af det oprindelige kammers vestside, mens det bevarede gangparti består af 4 synlige bæresten imod nord og kun 1 i syd. En dæksten dækker de ialt 4 bæresten i gangen. 1 bevaret randsten imod nord. Ingen beskadigelser af nyere dato. Beliggende i mindre skovområde sammen med højene nr 3416:1,2,3. . Bevoksning: Efeu. Mål: 2x20x11 m.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)