Arritskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-319

Fredningsnr.
260982

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 20 m. I top en 1,50 x 4 m bred gravning, 0,75 m dyb. Nedad nord- siden en 2 m bred, 0,50 m dyb kløft. Hullerne eftergroet. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,25 x 20 m. I top en 1,50 x 4 m bred gravning, 0,75 m dyb. Nedad nordsiden en 2 m bred, 0,50 m dyb kløft. Hullerne eftergroet. Lyngklædt i hede.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som fritekst. Tilføjelse: 4 huller i øst og sydsiden, tilgroet. Bevokset med græs, mos, enebærbusk og løvbuske i kant af tilgroet overdrdav i nåleskov. Ved nordfod er henlagt 26 cementdrænrør (§18), de fleste mosgroede. Også markstensaffald, hvoraf flere friske (§18). Nedgravet pæl, med lille saltklods (?)(til rådyr?), i/indtil højfod mod øst (§12/18). Midtvejs mellem 2609:82 og :83 er henlagt en mindre markstensdynge opad stor sten (natur?) 1 x 1,5 m. Alt meldt til amtet. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Vurderet noget mindre ved besigtigelsen end tidligere: 1,3 m høj x 12 m i diameter cirka - dog ikke opmålt. Godt gennemgravet i top og vestside.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)