Arritskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-320

Fredningsnr.
260983

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. Forgravet top. Noget ujævne sider. En marksten henlagt på østsiden. Bevokset med et løvtræ, et fyrretræ og græs. I kant af tilgroet overdrev/nåleskov. Pløjet helt ind til østfod (§13). Henlagt en større marksten ca. 13 m SØ for højfod. Ca. 13 m S for højfod en mindre markstensdynge, et lag 2,5 x 2 m (§18). Alt meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,25 x 12 m. Toppen ujævn. Lyngklædt i hede.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Forgravet top. Noget ujævne sider. En marksten henlagt på østsiden. Bevokset med et løvtræ, et fyrretræ og græs. I kant af tilgroet overdrev/nåleskov. Pløjet helt ind til østfod (§13). Henlagt en større marksten ca. 13 m SØ for højfod. Ca. 13 m S for højfod en mindre markstensdynge, et lag 2,5 x 2 m (§18). Alt meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Lille høj med store træer - grundig gennemgravet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)