Arritskovgaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-321

Fredningsnr.
260973

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/9 1909, bmd. Rasmus Rasmussen. Afmærkn.: MS 1914, oberstl. Lund. Høj, 1,50 x 15 m. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Mos og Nålekrat/-træer

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 x 15 m. Lyngklædt i ager. Fredlyst 22/9 1909. MS.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Let affladet højform med små ujævnheder efter beplantning. Sten ses. Bevokset med græs, mos og graner i kant af ældre granplantage. Supplerende sagsbehandlerbemærkning: Højen ligger i et granbælte ca. 20-25 år. Nord for højen efter granrækken (20-25 år) et brandbælte (ca. 4-5 m) og derefter en meget stor yngre plantage (10-15 år gl.) Bevoksning: 1997: Mos og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5060, oversigt set fra Ø
5059, oversigt set fra V