Arritskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-324

Fredningsnr.
260975

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1909, bmd. Rasmus Rasmussen. Diplom. Afmærkn.: MS 1914, oberstl. Lund. Høj, 3 x 25 m. I top 1,50 m bred, 0,50 m dyb sænkning. Gl. huller ved fod mod syd. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 x 25 m. I top 1,50 m bred 0,50 m dyb sænkning. Gl. huller ved fod mod syd. Lyngklædt. Fredlyst 22/9 1909. MS.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Pæn stor høj. Mindre hul i top, ca. 1,5 m i diam. Højfod noget udflydende. Bevokset med lyng, mos, græs, fyrrebuske og et grantræ i lysning op til vej i granplantage (20-25 år og 40-50 år gammel). ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj. Bevoksning: 1997: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Tekst fra nyberejsning passer utrolig godt stadig.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)