Arritskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-327

Fredningsnr.
260976

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 15 m. Mod vest fra top til fod en 3 m bred, 2 m dyb nedgravning med stejle sider. Et par større huller i siden mod øst. Mindre fordybning i top. Græs- og lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,25 x 15 m. Mod V fra top til fod en 3 m bred 2 m dyb nedgravning med stejle sider. Et par større huller i siden mod Ø. Mindre fordybning i top. Græs og lyngklædt.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Flad top. Stejl nordside. I øvrigt huller som beskrevet i fritekst. Bevokset med et gammelt birketræ i top og i øvrigt løvtræer. I beplantning. Bevoksning: 1997: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)