Arritskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-328

Fredningsnr.
260977

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,70 x 15 m. Top og sider ujævne efter gl. gravninger. Fod mod nord afgravet i gl. tid. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (5)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,70 x 15 m. Top og sider ujævne efter gl. gravninger. Fod mod N afgravet i gl. tid. Lyngklædt.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Gamle huller, ca. 6 stk. af jomtrent 2 m i diameter. Spredt rundt på højen. Bevokset med gyvel og et løvtræ på top. I granplantage. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lille høj, med en meget stor, altoverskyggende bøg på toppen. Plyndring i Ø og S, men små huller - alt 7 mindre huller.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)