Arritskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-331

Fredningsnr.
260980

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1909, bmd. Rasmus Rasmussen. Diplom. Afmærkn.: MS 1914, oberstl. Lund. Høj, 2 x 12-15 m. I top et hul 1,50 x 2 m bredt, 1 m dybt, nu eftergroet. Skeldige ved foden mod syd. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 318-32] 15 til Dels ret velbevarede Høje af middel Størrelse, hvælvet Form. De 3 [sb. 321-23] n.v. paa Lodden ere henved et Par Al. h. 28'-43' vide. - Urner ere fundne. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2 x 12-15 m. I top et hul 1,50 x 2 m bredt. 1 m dybt nu eftergroet. Skeldige ved foden mod syd. Lyngklædt i plantage. Fredlyst 22/9 1909. MS.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som beskrevet i fritekst. Bevokset med løvkrag- og træer, græs i kant af skov. Bevoksning: 1997: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Lille, flot, kublet høj. Fredningsstren. Stort dybt hul lige i toppen. Dige på sydsiden, der skærer fod.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)