Nr. Arritskovgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-333

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 671/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
30 m Ø for denne høj [sb. 328] en sten 0,85 x 0,75 bred ca. 0,50 tyk hvori skålformede fordybninger.

1997 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sten med skåltegn. Ca. 23 m mod øst fra fod af høj 2609:77. Grå granitsten, lavbevokset. Ca. 15 skålformede fordybninger på østsiden. Stenen ligger øverst i vestenden i en græsbevokset stendynge, ca. 4 x 2,5 m i Ø-V, og ca. 0,5 m høj. I lysåbning i yngre granplantage (10-12 år gl.) JBA: Evt. forbedret fredning af sten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)