Norup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080305-7

Fredningsnr.
34162

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 3416-2,3,4,1 Tingl.: d.3/10 1882 (købte) Afmærkn.: MS (1890) En oprindelig rund høj, nu firsidigt afpløjet ved foden, så at den har et tværmål af 47-65' (14-20 m.). I et mod syd gravet hul ses 2 dækstene og 2 sidestene i et grav- kammer. I granplatage, men højen uden bevoksning (græs).
Undersøgelsehistorie

1850 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et højt Bakkedrag har ligget en tæt samlet Gruppe af 6 Høje [sb.5-10]: Af de to fredlyste Høje (se A. P. Madsens Tegn.) indeslutter den nordlige [sb.7] et som det synes forstyrret Gravkammer med to kolossale Dækstene. Det siges udgravet for over 50 Aar siden [ca. 1832] (af dav. Pastor Hald og Adjkt. Paludan-Müller) og deri skal være fundet et i Siderne takket Spyd, en skarp "Kile" og en lille "Fløjtesten" med et Hul i. Den sydlige [sb.8] indeslutter en lille Gangbygning 6'5" br x 6'7" l. med Gang mod SØ. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oprindelig rund høj, nu firsidet afpløjet ved foden, så at den har et tværmål af 14-20 m. I et mod syd gravet hul ses 2 dækstene og 2 sidestene i et gravkammer. I gravplantage, men højen uden bevoksning (græs). Tingl. 1882 MS.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor kuplet høj, med et gammelt udgravningshul imod syd, 6x8 m. Heri ses omtrent ved højmidten 2 store dæksten hvilende på 2 bæresten, ant. rester af et jættestuekammer. Dækstenene har en længde på ca. 2 m og en bredde på ca. 1,3 m og stikker nordenden delvis ind i højens midte, ca 1 m under højtops niveau. På højens top står FM og GI stenene nedgravede. Et ubetydeligt slidspor ant. fra dyr går ind over højen i retning nord-syd. Højens form ved foden er nærmest firkantet, ant. efter tidl. pløjning. Højen er bevokset med unge løvtræer, selve det øverste af højtoppen er vegetationsløs. Beliggende i mindre skovområde sammen med højene nr. 3416:1,3,4. . Mål: 3x15x16 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Fortidsminde set fra nordøst
Foto, oversigt