Palsgaard Plantage

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-343

Fredningsnr.
270926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 2709:26 Gravhøj. 18 m i diameter, 3,0 m høj.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omkring paa det af Plantagen indesluttede Areal ligger 20 Høje [heriblandt sb. 340-73]. Den n.v. [sb. 340] nær Tomten af Søgaardhuset er kun lidt kjendelig i Terrainet, de andre ere alle temmelig anselige Høje. Den hvælvede Form er den almindeligste et Par paa den tidligere Arretskovgaards Jorder ere af en oventil flad Form. 2 af Højene i Plantagens sydlige Del, betegnede a og b, ere gjennemgravede, den nærmest Øst for Skovriderlodden er ligeledes meget forstyrret (c.) I Højen n.ø. herfor (d) har man i "en stensat Grav" hvorom intet nærmere kunde oplyses fundet et Bronzesværd med Grebtunge opr. c. 20'' l. og en Paalstav 6 ½'' l med Brøstning for Skaftet, hvilke Sager findes i Skovriderens Samling.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,75 x 18 m. 1,50 m bred, 0,75 m dyb grøft ned over siden mod NØ.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor, spidstoppet høj. Indgravning ind fra NØ-lige fid, i kile - ind til midten. Nedgravninger i sider og stort stød på NNV-lige top m gl rævegrav i.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5108, Oversigt, set fra N
5107, Oversigt, set fra S