Norup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080305-8

Fredningsnr.
34163

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3416-2,3,4,1 Tingl.: d.3/10 1882 (købte) Afmærkn.: MS (1890) En ligeledes ved foden afpløjet høj med et tværmål af 60- 61' (18-19 m.) indsluttende et 6-7" (2 m.) langt og 5'5" (1,7 m.) bredt, af 6 sidestene og 2 dækstene bygget kammer med indgng i sydøst. I granplatage; på højen ingen træbe- voksning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et højt Bakkedrag har ligget en tæt samlet Gruppe af 6 Høje [sb.5-10]: Af de to fredlyste Høje (se A. P. Madsens Tegn.) indeslutter den nordlige [sb.7] et som det synes forstyrret Gravkammer med to kolossale Dækstene. Det siges udgravet for over 50 Aar siden [ca. 1832] (af dav. Pastor Hald og Adjkt. Paludan-Müller) og deri skal være fundet et i Siderne takket Spyd, en skarp "Kile" og en lille "Fløjtesten" med et Hul i. Den sydlige [sb.8] indeslutter en lille Gangbygning 6'5" br x 6'7" l. med Gang mod SØ. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ligeledes ved foden afpløjet høj med et tværmål af 18-19 m, indesluttende et 2 m langt og 1,7 m bredt, af 6 sidestene og 2 dækstene bygget kammer med indgang i sydøst. I granplantage; på højen ingen træbevoksning. Tingl. 1882.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj, med en nedgravning i højtoppen 6x4 m, hvori ses resterne af et stenkammer bestående af 2 døksten, ca. 2,2x1,2 m der ses kun en bæresten under den sydlige dæksten. Ved denne dækstens sydside presser et stort løvtræ denne. De i fredningsbeskrivelsen nævnte yderligere 5 bæresten, kunne ikke observeres, ant. på gr. af nedskredet fyld. Der sås ca. 10-15 cm frihøjde under de to dæksten. Løvtræ presser sydlige dæksten. Beliggende i mindre skovområde sammen med højene nr. 3416:1,2,4. . Mål: 3x18x18 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)