Palsgård Skov Afd. 68
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-350

Fredningsnr.
270933

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 2709:33 Gravhøj. 12 m i diameter, 0,6 m høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omkring paa det af Plantagen indesluttede Areal ligger 20 Høje [heriblandt sb. 340-73]. Den n.v. [sb. 340] nær Tomten af Søgaardhuset er kun lidt kjendelig i Terrainet, de andre ere alle temmelig anselige Høje. Den hvælvede Form er den almindeligste et Par paa den tidligere Arretskovgaards Jorder ere af en oventil flad Form. 2 af Højene i Plantagens sydlige Del, betegnede a og b, ere gjennemgravede, den nærmest Øst for Skovriderlodden er ligeledes meget forstyrret (c.) I Højen n.ø. herfor (d) har man i "en stensat Grav" hvorom intet nærmere kunde oplyses fundet et Bronzesværd med Grebtunge opr. c. 20'' l. og en Paalstav 6 ½'' l med Brøstning for Skaftet, hvilke Sager findes i Skovriderens Samling.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,60 x 10 m. En vej fører over højen.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Afsat korrekt. En lille høj på omt 0,5 m høj x 12m lang og 9m bred. En vej gennemskærer højen. Størst er den del der ligger nord for vejen. En gl plantefuge der løber parallelt m vejen gennemskærer højens nordlige del.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)