Palsgaard Plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-361

Fredningsnr.
270943

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Gravhøj. 18 m i diameter, 1,4 m høj.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omkring paa det af Plantagen indesluttede Areal ligger 20 Høje [heriblandt sb. 340-73]. Den n.v. [sb. 340] nær Tomten af Søgaardhuset er kun lidt kjendelig i Terrainet, de andre ere alle temmelig anselige Høje. Den hvælvede Form er den almindeligste et Par paa den tidligere Arretskovgaards Jorder ere af en oventil flad Form. 2 af Højene i Plantagens sydlige Del, betegnede a og b, ere gjennemgravede, den nærmest Øst for Skovriderlodden er ligeledes meget forstyrret (c.) I Højen n.ø. herfor (d) har man i "en stensat Grav" hvorom intet nærmere kunde oplyses fundet et Bronzesværd med Grebtunge opr. c. 20'' l. og en Paalstav 6 ½'' l med Brøstning for Skaftet, hvilke Sager findes i Skovriderens Samling.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,40 x 12 m. Grøfter fra SØ og NØ ind over midten.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Beskadigelse/hærværk
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ved decemberorkanen 1999 er to store graner på højens vest- og sydvestside væltet. De store rodkager er væltet tilbage i hullerne. I øvrigt er der kun sket begrænset skade på højen. Højen er meget forkert afsat.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf N
sf V
sf S
sf Ø
Oversigtsfoto sf Ø