Norup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Nordfyns

Sted- og lokalitetsnr.
080305-10

Fredningsnr.
34161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3416-2,3,4,1 Gravhøj, 1,75 m. høj, ca. 12-15 m. bred, noget afgravet i siderne. I midten af højen ses en 8-10 m. bred nedgrav- ning til bund. Højen er delvist bevokset. I plantage. 50 m. V for sb. 7 og 8.
Undersøgelsehistorie  (7)
1790 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et højt Bakkedrag har ligget en tæt samlet Gruppe af 6 Høje [sb.5-10]: De to vestligste Høje i Gruppen, der endnu ere tildels bevarede, skulle være udgravne for henved 100 Aar siden [ca. 1782]. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ca. 50 m vest for de 2 i 1882 fredlyste gravkamre ligger i plantagen en 12-15 m bred, 1,75 m høj gravhøj, noget afgravet i siderne. I midten af højen ses en 8-10 m bred nedgravning til bund. Højen er delvis bevokset.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor høj med kraftig nedgravning i højens midte ca. 10 m i diam. med en udmunding imod øst. Umiddelbart syd for højen løber en skovsti i retning øst-vest. Beliggende i et mindre skovområde sammen med højene nr. 3416:2,3,4. Mål: 1,8x14x14 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)