Sortehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-396

Fredningsnr.
270921

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsgårde = Frisbæk. Den nordlige af "Sortehøj". Den østlige del af en høj, 1,80 m høj, 16 m bred i N-S, 8 m bred i Ø-V. Stejl side mod vest med 6 m bred, 4 m dyb indgravning. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 396-97] "Sortehøje", to anselige toppede Høje, den nordre [sb. 396] velbevaret 12' h. 50' i Diam., den anden [sb. 397] af omtrent samme Størrelse, men beskadiget ved Anlæg af Kartoffelkjælder.

1909 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt beskaaren paa Siderne, næppe skikket til Fredlysning og kan f. T. ikke fredlyses.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den nordlige af "Sortehøje" [sb. 396-97]: Den østlige del af en høj. 1,80 m høj. 16 m bred i N-S. 8 m bred i Ø-V. Stejl side mod V med 6 m bred 4 m dyb udgravning. Lyngklædt.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal restaurering
Journal nr.: 1318/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)