Salten
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-23

Fredningsnr.
2510104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Omtinglyses 2014 med følgende tekst: ******************************* Høj, 1,5 x 11 m. I overfladen en del ca. hovedstore sten. *** Nyberejsningstekst *** Høj, svært beskadiget af 2 store rodvæltere (bøge), hvid rodkager har forårsaget dybe huller hhv. v og N for centrum. Sidstnævnte har blotlagt dele af højens stenfyld, hvoraf ca 10 hovedstore sten ses endnu fastsiddende i rodkagens underside, og yderligere 6-8 stk. liggende løst i hullets bund. Også i de ubeskadigede partier af højoverfladen ses stedvis sten. Omkring højen i V, N og Ø er sidste år nyplantet gran i maskinelt gravede plantehuller, Plantningen går helt til højfod, og i N og især Ø også op på højen i sidstnævnte sted ca halvejs op ad højsiden (jfr. opt. 35). Også i plantehullerne er højens stenkærne opbrudt. Afgrvn og jordvold v. Ø-fod ses ikke. Afsat helt forkert. Korrekt position er ca 250 m mod NNV, hvor der på 4 cm kortet i løvskov er trykt en lille kotecirkel. Falder dermed uden for m.b. 2610 og skal nynummereres og - tinglyses under 2510. Nyt fredningsnummer = 2510:104
Undersøgelsehistorie  (6)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I den under Gaarden hørende Skov "Ildal Skov" kaldet ligger 2 Høje [sb. 22-23] 4-6' h., den østligste [sb. 22] omgiven med Sten. Bevoksning: 1989: Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m. Noget afgravet ved østre fod og ud herfor lavet en jordvold (dækstilling). Græsgroet med 3 store bøgetræer. Iøvrig velbevaret.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1c Salten. Høj 1,5 x 18 m. Bevoksning: 1989: Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mos og nåletræer på højen. Beliggende tæt ved skovvej.

Litteraturhenvisninger  (0)