Silkeborg statssk.di. afd. 171
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-101

Fredningsnr.
251031

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 23 m. Højfoden lidt afskåret mod Ø. Bevokset med græs, buske og et par fyr og gran.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 højtliggende overpløjede Høje [sb. 100 og 101], Potteskaar fundne paa dem. Bevoksning: 1988: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1877 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 23 m. Højfoden lidt afskåret mod Ø. Bevokset med græs, buske og et par fyr og gran.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
CLM d. 24/11-1982: Som beskrevet, tilstand bevares, for tæt tilplantning af pyntegrønt, gælder også 30. Fot. fra SØ. JGB d. 3/11-1988: Høj, velbevaret. Beliggende på skrånende terræn; højden derfor 1,5-2,5 m. Ca. 10 m NØ for højen en gammel råstofgrav. Vedr. % 53: se 2510-30. Bevoksning: 1988: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0047
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 23,0 m.

1990 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i græsmark, hvor der går heste. Fundet som beskrevet - udflydende mod øst. Højen er bevokset med fyr, birk, eg mm. samt fint græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)