Silkeborg statssk.di. afd. 172
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-113

Fredningsnr.
251036

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 15 m i diameter, 1,5 m høj.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5 Smaahøje [sb. 112, 113, 115-117] ligger nær hinanden tæt indenfor Skovfogedhuset, 2 lignende [sb. 114 og 118] mere mod Ø, nær Vejen til Tindebjerget. Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 20 m. Lille hul i top ca. 0,7 x 0,7 m dybt. Mod SØ nær fod et hul 1 x 2 m stort og 0,3 m dybt. Iøvrig velbevaret. Bevokset med græs og store fyr.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Alm. Pleje. Skal plejes sammen med 32,33 og 34. Fot. fra nord. Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Løvtræer

1990 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0047
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 20,0 m.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt med lav opvækst af et par buske. Med to gamle huller: ét i toppen og ét i foden mod SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)