Silkeborg statssk.di. afd. 369
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-128

Fredningsnr.
25105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 12 m i diameter, 1 m høj. SØ-lig halvdel ødelagt af vindfældede træer.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Skovfogedlodden 12 b ligger nordligst i Skovkanten en træbevoxet Høj [sb.128], sydligere ses 6 overpløjede Høje [sb. 129-134].... [[ 1937: Ø. f. Indhegning træbevokset, flad Høj [sb.?], 8 x 1m. V. f. Høj [sb.?], 8 x 1 m, noget ødelagt af Grøft.]] Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 18 m. Toppen afskåret, afgravning i siderne. På top og side 5 store bøge ca. 250 år gamle, iøvrigt græsgroet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Tilstand. Vindfældede træer har ødelagt SØ'lige halvdel. Bør tilses af arkæolog. F. 2 SV, 3 V, 4 SØ. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1990 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,0 x 18,0 m. SØ-halvdel ødelagt af vindfældede træer.

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0047
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og et enkelt stort bøgetræ ved foden i NV. Højen er meget ødelagt af rodvæltere.

Litteraturhenvisninger  (0)