Gjedsøgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-146

Fredningsnr.
25102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 15 m . Overpløjet for 3 år siden, (1948), men vil i fremtiden, efter at der er sået græs i den, forblive udyrket. Mod Ø ses 2 randsten, flere er bortkørt. NMI: .... udyrket. (Intet at foretage i sagen). Mod Ø ....
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tibbenhøj mod V; i dens Top er der gravet, en anden [sb. 142] nedpløjet N. for. Stobakke-Høj [sb. 143] S. for Gaarden. - Lavt mod N. nær Mosen ligger en Høj [enten sb. 144, 145 eller 146]. Bevoksning: 1988: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 15 m. Overpløjet for 3 år siden (1948) , men vil i fremtiden efter at der er sået græs i den forblive udyrket. (Intet af foretage i sagen). Mod Ø ses 2 randsten, flere er bortkørt.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1u. Høj 0,8 x 15 m 2 Randsten ses mod Øst, flere andre er bortkørt. Overpløjet i ny tid, men skal i Fremtiden henligge urørt efter at Ejeren har sået Græs heri. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, udflydende høj beliggende på sydkanten af en svag højning i afgræsset eng, 100 m NØ for 2510:1. I Ø ses 2 små randsten. Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i eng. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)