Rudstrupgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-166

Fredningsnr.
251051

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Markrøse, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Marksystem, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: 4 MS 1926. Fredet areal med en samling stentuer (ca. 9) samt en rygning i NV-SØ, mulig- vis stenrevle.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Dalstrøget hvori Lodderne 1a og b løber ud mod S. (Bøskovdalen) ligger en Mængde smaa Stenhøje c. 12-18' vide. Stenene kunne i nogle spores kredslagte. [[Parti fedlyst 1925, 1 udgr. 1926.]] Bevoksning: 1988: Græs

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet areal med en samling stentuer (i al fald 9) samt en rygning i NV-SØ, muligvis en stenrevle. FM 10/11 1925 4 MS 1926

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1a Rudstrupgårde. Fredet Areal med i al Fald 9 Stentuer samt en Rygning i NV-SØ, muligvis Stenrevle. FM 10/11-1925. 4 MS 1926. Bevoksning: 1988: Græs

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredet areal, trapezformet, 65 m langt i NV/SØ og hhv. 36 og 60 m bredt (bredest i SØ-enden). Arealet afgræsses af ungkreaturer og er optimalt overskueligt. Hjørnerne afmærkes af 4 M.S. På arealet ses forskellige småhøjninger. Ihvertfald 8 af disse er nogenlunde runde og består af sten; diameter 2-5 m, højde indtil 0,6 m. Flere andre småhøjninger er mere ubestemmelige, enten fordi stenfyld ikke er synlig, eller fordi grundplanen er mere uregelmæssig. Lidt S for diagonallinjen gennemskæres området ca. Ø/V af den i fredningstexten nævnte "stenrevle", der mest sandsynligt er en digevolding. Flere mulige sådanne, men mindre tydelige, ses i og omkring det fredede areal. Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)