Loudal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-174

Fredningsnr.
251048

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 22 m. I toppen en sænkning; afgravet mod V og Ø, og mod V tillige aftrådt af kreaturer. Skelplantning tværs over højen i N-S, plantet af Hede- selskabet; skal fjernes. (Ejeren mod vest lovede at flytte hegnet 3 m læn- gere ud). NMI: ... sænkning, afgravet mod V tillige aftrådt ........ Matr.nr. 1b, Loudalgårde: Høj i skel til matr.nr. 1i, Rudstrupgårde.
Undersøgelsehistorie  (7)
1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937: I Skel lille Højrest, hvis Sider er overpløjede. NØ. derfor overpl. Høj.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 22 m. I top en sænkning, afgravet mod V tillige aftrådt af kreaturer. Skelplantning tværs over højen i N-S plantet af Hedeselskabet. Skal fjernes. (Ejeren mod V lovede at flytte hegnet 3 m længere ud).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1b Lougårde og 1i Rudstrupgårde. Høj 1,5 x 22 m. I Top Sænkning. Afgravet mod Øst og Vest. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skel, hvis seljerønhegn går midt op over højtoppen. Meget betydelig gammel afpløjning af søsiden, der står som en helt plan og meget stejl skrænt, dog nu tilgroet. Også i NV ses gammel afpløjning, her dog kun af selve højfoden. Hele marken SØ for skellet er nytilplantet med gran (1-2 år gl.) og indhegnet med dyrehegn. Dette står helt op i højfoden; beplantningen går indtil 3 m fra denne. Højen, der nu kan ses fra stor afstand i Ø, vil blive helt gemt bag en kommende juletræs- eller pyntegrøntkultur. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende mellem ager og juletræskultur. Gammel sænkning i toppen - er registreret i fredningsteksten. Bevokset med græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)