Løgagergaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-180

Fredningsnr.
250941

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 27 m. Noget udfladet mod Ø. Ujævn af plantningsfurer. Ligger i læ- plantning, plantet af Hedeselskabet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 178-80] En Høj forberedt til Dyrkning, 2 overpløjede. Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 27 m. Noget udfladet mod Ø. Ujævn af plantningsfurer. Ligger i læplantning plantet af Hedeselskabet.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1c Løgager. Høj 2 x 27 m. Udfladet mod Øst Ujævne Sider. Fredet. Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udfladende høj (sandsynligvis oprindelig overpløjet) med løv- og nåletræer i gamle plantefurer. I bredt læbælte. Bevoksning: 1989: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i smalt skovstykke/bredt læbælte. Højen er tæt bevokset med forskellige træer overvejende løvtræer. En del af træerne er væltede.

Litteraturhenvisninger  (0)